Per 1 november is BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) verhuisd van de bestaande locatie aan de Maria Theresialaan 99 naar hun nieuwe locatie aan de Kerkveldlaan 2, beide gelegen in Roermond. VEZA Project B.V. heeft in opdracht van BsGW de gehele coördinatie verzorgd om deze verhuizing in goede banen te leiden. Nadat er een selectie van verhuisbedrijven heeft plaatsgevonden, is in samenspraak met de gebruikers en het verhuisbedrijf een duidelijk en overzichtelijk Plan van Aanpak opgesteld om het gehele proces in goede banen te leiden. Hierbij is de overlast voor de gebruikers tot een minimum beperkt gebleven. In totaal zijn ruim 200 medewerkers op twee dagen verhuisd, waarbij de bereikbaarheid van BsGW gewaarborgd is gebleven.