In opdracht van IBA Parkstad en de Samenwerkende parochies Schaesberg en Nieuwenhagerheide heeft VEZA Project B.V. diverse advieswerkzaamheden uitgevoerd voor de St. Michaelkerk, gelegen aan de Wendelstraat 16 te Schaesberg in de gemeente Landgraaf. De adviezen hadden onder andere betrekking op een haalbaarheidsstudie m.b.t. hergebruik van gedeelten van de kerk, waarbij onderzocht is of de aanwezige kelder geschikt kan worden gemaakt als opvangbassin voor hemelwater en de mogelijkheid is onderzocht om de bestaande kerktoren te handhaven.

Daarnaast zijn door VEZA Project B.V. adviezen uitgebracht voor hergebruik van aanwezige materialen, alsmede het in kaart brengen van de bouwkundige en constructie kwaliteit van de huidige kerk en de bijbehorende financiële doorrekeningen.