Stichting Daelzicht bevestigt vandaag met de conclusies van het onafhankelijke integriteitsonderzoek van Integis dat VEZA B.V., haar directie en haar medewerkers geen belastbare feiten kan worden verweten. Dit geldt voor alle diensten die zij, daarnaast ook op correcte en professionele wijze, in de afgelopen jaren hebben verricht voor Daelzicht.

De afgelopen maanden heeft VEZA vol vertrouwen meegewerkt met de onderzoeksinstantie Integis bij het inzicht geven in de werkwijze en resultaten van haar inspanningen voor Stichting Daelzicht. Dit naar aanleiding van vragen die waren gerezen rond de bedrijfsvoering en het bestuur van de stichting.

Directeur Jano Schoenmakers: “Integriteit staat bij ons bedrijf hoog in het vaandel. Het is de basis van ons succes. Zeker bij het werken binnen de (maatschappelijke) vastgoed sector. Het is natuurlijk fijn te zien dat dit ook de ondubbelzinnige conclusie is uit dit integriteitsrapport. Het op een objectieve en onafhankelijke manier verbinden van partijen is en blijft onze corebusiness”.

Bestuurder Nettie Saarloos: “Daelzicht heeft zich op het gebied van vastgoed ontwikkeld als innovatieve organisatie die met duurzame oplossingen haar complexe opgaven in een veranderende markt weet te realiseren. Veza heeft als extern adviseur bijgedragen aan dat ontwikkelproces”.