VEZA Project BV is in opdracht van Stichting Daelzicht in Heel gestart met de begeleiding van de uitvoering planmatig onderhoud 2017. Deze werkzaamheden zullen in de periode maart t/m september plaatsvinden.