In juni 2016 heeft VEZA Project B.V. een opdracht gekregen bij BPD Ontwikkeling Zuid (Eindhoven). In eerste instantie is het projectmanagement verzorgd van het project ‘Willemsbuiten’ te Tilburg. Een ontwikkeling van ca. 460 woningen in meerdere fasen. Er is gewerkt aan het verkoopklaar maken van fase 2 en de ontwikkeling van fase 3 (typologie/verkaveling).

Tevens is het projectmanagement verzorgd van het plan ‘Stellaertshoeve’, 51 grondgebonden woningen in Tilburg. Hier zijn de woningtypes bepaald, verkaveling vastgesteld, bouwteam opgestart en de afzet geregeld van 31 woningen bij een belegger. Op dit moment is het structuurontwerp gereed en wordt eind maart goedkeuring verwacht bij Welstand. Aansluitend zullen de woningen in verkoop gaan en is de prognose start bouw na de zomervakantie.

Ondertussen is ook gestart met de herontwikkeling van een centrumlocatie in Breda. Hier komen ca. 100 appartementen in zowel de huur- als verkoopsector. Dit project bevindt zich in de initiatieffase waarbij nu een architect is geselecteerd die het structuurontwerp gaat opstarten.