Lunet zorg is een zorginstelling gevestigd in Eindhoven. Zij ondersteunen en verlenen zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen zij op een aantal woonparken en buitenlocaties in Eindhoven en de Kempen.

Lunet zorg wil inspelen op de huidige ontwikkelingen en behoeften van de maatschappij. Er is een toenemende vraag naar gespecialiseerde zorg zoals Lunet zorg die met name op de woonparken kan bieden. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om de woonparken in de komende periode te gaan door ontwikkelen tot volwaardige woonparken waar wonen, werken en vrije tijd een plek hebben.

Lunet zorg heeft VEZA Project B.V. betrokken in het proces om te komen tot de herontwikkeling/intensivering van onder andere twee woonparken. Dit betekent dat VEZA de rol van projectmanager op zich neemt en coördineert in het ontwikkeltraject vanaf initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase. Tevens vervult VEZA een adviserende rol richting de opdrachtgever. Op dit moment, april 2017, bevinden zich de projecten van de woonparken in de definitiefase.