De ontwerpprijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeente Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

De doelstelling is innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken op te stellen, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. VEZA Advies B.V. heeft in samenwerking met CroonenBuro5 een gebiedsvisie uitgewerkt waarin zorg, recreatie, wonen en welzijn hoog in het vaandel staat.

Jano Schoenmakers: “De prijsvraag WHO CARES is een geweldig initiatief om verbindingen te leggen tussen bestaande strategieën van instellingen en overheden.”