VEZA Project B.V. heeft een opdracht ontvangen voor het uitbreiden van een Jan Linders supermarkt. De werkzaamheden betreffen het opstellen van een projectstructuur en het opstellen van bestekstukken (in samenwerking met Architectenbureau Interne Zaken) en het coördineren van de aanbestedingsprocedure inclusief advisering richting opdrachtgever om te komen tot een aanneemovereenkomst. Tijdens de gehele verbouwing zal VEZA de directievoering en het toezicht verzorgen. Het tijdsbestek om de hele bouw te realiseren is zeer kort en bestaat uit een verbouwing opgedeeld in meerdere fases.

De bouwkundige werkzaamheden bestaan uit het slopen van een villa (inclusief kelder), het plaatsen van een tijdelijke tussenwand in de bestaande winkel, het maken van nieuwe funderingen, het leveren en monteren van een staalconstructie en het realiseren van waterdichte gevels en een waterdicht dak. Daarnaast wordt de huidige infrastructuur rondom het gebouw compleet vernieuwd.