VEZA Project B.V. heeft een opdracht ontvangen voor de projectbegeleiding en het toezicht van de nieuwbouw van een bedrijfshal inclusief kantoren, terreininrichting en wasstraat. Het project zal in opdracht van Loven Groep gerealiseerd worden in Eschweiler te Duitsland.

VEZA zal het traject verzorgen waarbij het ontwerp, in samenwerking met Architectenbureau Interne Zaken te Maastricht, zo optimaal mogelijk wordt uitgewerkt. Vervolgens wordt de aanbestedingsprocedure door VEZA gecoördineerd o.b.v. het Voorlopig Ontwerp en het Technisch Programma van Eisen, de aanbestedingsstukken beoordeeld en een gunningsadvies opgesteld richting opdrachtgever om te komen tot een overeenkomst met de uitvoerende partij. Tijdens de uitvoering van de nieuwbouw zal VEZA tevens toezicht houden op de bouwplaats.

In het 4e kwartaal (2017) zal gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse.