VEZA Project BV heeft ook in 2017 wederom het vertrouwen van Daelzicht gekregen om de uitvoering van het Meerjaren Onderhoud voor het gehele vastgoed van de stichting Daelzicht in Heel te coördineren en te begeleiden. Ook in de voorgaande jaren, vanaf 2012 heeft VEZA dit onderhoud reeds voor Daelzicht mogen uitvoeren.

Eind 2016 en begin 2017 heeft in eerste instantie een “update” plaatsgevonden van de MJOB (Meerjaren Onderhouds Begroting) voor de komende 20 jaar. Om het onderhoud opnieuw voor een langere periode vast te stellen, zijn onder andere de eenheidsprijzen geactualiseerd, wijzigingen verwerkt als gevolg van het lange termijn huisvestingsplan, en hebben gedetailleerde inspecties en conditiemetingen conform NEN2767 plaatsgevonden. Het doel is om de vastgoedportefeuille van Daelzicht naar een hoger onderhoudsniveau te brengen, waardoor beheersing van het onderhoud steeds beter mogelijk is, de kwaliteit van wonen toeneemt en de onderhoudskosten afnemen.

VEZA Project BV maakt gebruik van een onderhoudsprogramma (O-Prognose) om de onderhoudsbehoefte van het vastgoed meerjarig te kunnen bepalen. Om een continu proces te garanderen waarin het onderhoud volgens de genoemde norm wordt bijgehouden, worden de gebouwen regelmatig geïnspecteerd om de onderhoudstoestand actueel te houden en het ontstaan van nieuw achterstallig onderhoud te voorkomen.