Sinds begin oktober werkt VEZA Project BV in opdracht van de Provincie Limburg en is VEZA verantwoordelijk voor de intake, het beoordelen en afhandelen van aanvragen van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt. Het doel van het Transitiefonds is om door middel van extra middelen de transitie in de woningmarkt te stimuleren. Hiermee worden concrete huisvestingsprojecten ondersteund met het oog op kwalitatieve behoeften en om als hefboomwerking te fungeren binnen de Limburgse woningmarkt.