De Gemeente Onderbanken heeft de revitalisering van het terrein van de Zweefvliegclub Schinveld op het programma staan. Het betreft een speerpunt voor de Gemeente Onderbanken in de begroting 2018 “upgrading omgeving zweefvliegveld”. Gemeente Onderbanken heeft een intentieovereenkomst getekend met de ELZC om het terrein en de daaraan grenzende omgeving op te knappen.

De gemeente Onderbanken werkt in dit project samen met Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad. De partijen streven ernaar dat ELZC ook in de toekomst voldoende activiteiten kan ondernemen. Om het gebied interessanter te maken voor jongeren wordt ook een verbinding gemaakt met het zwembad in het Duitse Gangelt.

De Gemeente Onderbanken heeft VEZA benaderd voor het uitwerken van een business case om deze projectlocatie organisch te ontwikkelen tot een uniek recreatief landschap waarin de sterke bestaande voorzieningen in de omgeving worden gekoppeld aan nieuw toe te voegen functies.