De Vries heeft onder andere het Klooster in Wahlwiller, Capucijnenweg 9 in portefeuille. De locatie heeft veel potentie om zich als zorg domein te profileren en aanvullende functies en dienstverlening aan te laten sluiten. VEZA Advies B.V. zal De Vries  ondersteunen en adviseren in het vaststellen van de ambitie, de conceptontwikkeling, en het voorbereiden van een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen. Daarnaast zal de organische bloei van deze locatie worden vertaald in een fasering en een financieel model.