Hoewel Sitech Services inmiddels een unieke pionierspositie inneemt binnen de markt, bestaat de organisatie officieel nog geen tien jaar. Sitech Services is in 2008 gestart vanuit verschillende DSM-afdelingen, die onsite dienstverlening verzorgden. Daarbij werkten teams van specialisten nauw samen om hun enorme kennis en ervaring van de procesindustrie in dienst te stellen van de klant. Sitech Services verleent volledige ondersteuning aan haar partners en aandeelhouders, bij het onderhouden van hun fabrieken, uitvoering van projecten maar ook Fire Brigade & Security, Site Infrastructure en Water Management vallen onder Sitech Services. VEZA Advies B.V. ondersteund in samenwerking met Kien Facility management B.V de eigen facilitaire organisatie van Sitech.