Het Rijksmonument Kasteel Wittem werd vermoedelijk gebouwd in de 12e eeuw. De oudste documenten waarin het kasteel genoemd werd, dateren uit 1125. Wie vandaag door het hotel loopt wordt nog steeds geraakt door de veelbewogen geschiedenis. Sinds zijn oorsprong vervulde Kasteel Wittem verschillende functies.

Vanaf 1958 werd het gebruikt als een hotel en restaurant. Van 1977 tot 1989 had het restaurant een Michelin-ster. Vanaf eind mei 2018 zijn de heer en mevrouw Wilden trotse eigenaars van het mooie Kasteel en hun intentie is het Kasteel uit te breiden en nog mooier te maken.

De familie Wilden heeft VEZA gevraagd het projectmanagement te voorzien van het gehele project vanaf initiatief tot en met de oplevering en de nazorg fase. Naast een coördinerende rol van dit prachtige project legt VEZA ook de verbinding tussen alle betrokken partijen zoals de lokale overheden, de monumentencommissie en de uitvoerende partijen.