UPDATE!

Het bestemmingsplan voor het nieuwe stadion voor Cambuur Leeuwarden is in juli 2019 vastgesteld en per 19 september 2019 onherroepelijk geworden. Mensen die tegen het nieuwe stadion zijn, of vrezen voor overlast, hadden tot 19 september 2019 de tijd om dat bij de Raad van State aan te geven. Bezwaren tegen het stadion hadden kunnen leiden tot procedures die maanden in beslag zouden kunnen nemen. De geplande oplevering van het stadion – bij de start van het seizoen 2021-2022 – zou dan praktisch onhaalbaar zijn. (Bron Leeuwarder courant d.d. 20 september 2019.). Een mijlpaal voor het project!

VEZA heeft in opdracht van Wyckerveste de begeleiding van de grondexploitatie op zich genomen, waarbij vooral de aandacht lag bij het inrichtingsplan en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken. Dit alles verloopt in constructieve samenwerking met de Gemeente Leeuwarden en overige stakeholders.