U-center is een behandelcentrum waar cliënten met psychische problemen en/of verslavingen middels een unieke aanpak behandeld worden. Cliënten worden zowel individueel als in groepsverband intensief begeleid.

In opdracht van U-Center is VEZA betrokken bij de zoektocht naar een uitbreidingslocatie, inclusief de ontwikkeling en uitvoering van de benodigde aanpassingen van hotelfunctie naar behandelcentrum. Na een grondige studie is gebleken dat hotel Ons krijtland een geschikte locatie is om hier een behandelcentrum in onder te brengen. Een groot pluspunt van hotel Ons Krijtland is de prachtige ligging waarbij de nabijheid van de huidige kliniek medebepalend geweest is om Ons Krijtland als behandelcentrum in de 2e helft van 2020 in gebruik te nemen.

U-Center heeft VEZA gevraagd ook het projectmanagement, de directievoering en het toezicht van de vervolgfase voor verdere uitbreiding op deze locatie op zich te nemen. In de vervolg fase zal onder andere een van bestemmingsplanwijziging dienen plaats te vinden.