De eigenaren van rijksmonumenten zijn veelal onderhoudsplichtig, zo mag een pand niet ernstig in verval raken en het moet zijn historische waarde behouden. Daarbij spelen materiaalgebruik en technieken een belangrijke rol, waardoor onderhoud van monumenten over het algemeen duurder is dan onderhoud van regulier vastgoed.

 

Subsidie kan eigenaren niet alleen veel geld schelen, maar draagt ook bij aan het behoud van belangrijk cultureel erfgoed. Het indienen van een goede subsidieaanvraag kost tijd. Aan alle procedures en de wettelijke voorwaarden moet worden voldaan. De juiste stukken moeten volledig en volgens richtlijnen worden ingediend en de plannen moeten correct zijn verwoord.

 

VEZA is bij dit project betrokken in de rol van adviseur in de te nemen stappen binnen de verschillende subsidie aanvragen.