Wanneer je gaat (ver)bouwen, kappen, slopen en/of het gebruik van een bouwwerk wijzigen, dan dien je hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze vergunning dien je bij de gemeente aan te vragen waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. In sommige gevallen is het aanvragen van een omgevingsvergunning niet noodzakelijk en volstaat het doen van een melding van de voorgenomen werkzaamheden bij de gemeente.

Wij nemen onze opdrachtgevers dit gehele proces, van toetsing tot en met het aanvragen van een omgevingsvergunning, volledig uit handen.

Dit start met een inventarisatie van de voorgenomen werkzaamheden. Vervolgens toetsen wij of hiervoor een melding volstaat of dat er een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning treden wij in (voor)overleg met de gemeente om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door ons worden vervolgens bij de betrokken partijen alle noodzakelijke stukken verzameld die bij de gemeente dienen te worden ingediend voor de aanvraag. Dit varieert van tekeningen (architect) en constructie gegevens (constructeur) tot verschillende rapporten zoals bijvoorbeeld brandveiligheid, milieurapport, asbestinventarisatie en bodemonderzoek.

De omgevingsvergunning wordt door ons aangevraagd in het digitale portaal dat hiervoor in Nederland is ingericht. Tijdens de periode dat de aanvraag bij de gemeente in behandeling is, verloopt alle correspondentie hierover via ons.

Voor de behandeling van de aanvraag door de gemeente zijn wettelijke termijnen vastgesteld. Deze termijnen worden door ons bewaakt. Dit betreft zowel de doorlooptijd bij de gemeente, alsook de termijn van het indienen van mogelijke bezwaren van derden tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning.

Het gehele proces van toetsing tot en met het aanvragen van een omgevingsvergunning maakt onderdeel uit van onze all-in service.