De RIBW Nijmegen & Rivierenland begeleidt mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening ondersteuning nodig hebben. RIBW wil haar cliënten in staat stellen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. In de herstelondersteunende begeleiding gaat RIBW uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Onder advisering en begeleiding van VEZA wil RIBW een sturende en controlerende rol aannemen in haar vastgoedportefeuille. Om een beoogde mate van flexibiliteit en kostenoptimalisatie te behalen heeft RIBW een stip op de horizon gezet om het onderhoud van de locaties strategisch te benaderen middels een business case onderhoud.

Heb jij ook een huisvestingsvraag op het gebied van vastgoedmanagement of onderhoud? Neem dan contact met ons op.