Wanneer je er over denkt om een gebouw/complex te gaan (ver)bouwen of transformeren, wil je vooraf weten of dit haalbaar is. De haalbaarheid van een plan is niet alleen afhankelijk van de financiële haalbaarheid, maar ook van andere (externe) factoren. Het vigerende bestemmingsplan, de vraag in de markt naar een bepaald product en de medewerking van de gemeente zijn enkele voorbeelden van factoren die de haalbaarheid van een plan bepalen.

Wij onderzoeken de haalbaarheid van een plan vanaf het eerste initiatief voor onze opdrachtgevers en doen dit in een aantal fasen. In iedere nieuwe fase gaan we steeds gedetailleerder in op de verschillende onderdelen en betrekken we steeds meer noodzakelijke en betrokken partijen bij ons onderzoek. Na afronding van een fase formuleren we een (voorlopige) conclusie/advies. Op basis van deze conclusie/ dit advies bepaald de opdrachtgever of hij een volgende stap wil laten onderzoeken. We bouwen dus een aantal go-no go momenten in.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een plan, kennen we 3 of 4 fasen in ons onderzoek. In de eerste fase (‘Factsheet’) wordt een inventarisatie uitgevoerd van alle beschikbare informatie en de wensen/ideeën van de opdrachtgever.

Tijdens de tweede fase (‘Projectinitiatief’) wordt op hoofdlijnen een uitwerking gemaakt van alle factoren die invloed (kunnen) hebben op de haalbaarheid. Zo brengen we de randvoorwaarden van het vigerende bestemmingsplan in kaart, stellen een overzicht op van de te verwachten kosten en opbrengsten en bepalen een globale doorlooptijd.

Als de opdrachtgever na de tweede fase besluit om de haalbaarheid verder te laten onderzoeken, worden de onderdelen uit het ‘Projectinitiatief’ verder uitgewerkt. In deze fase (‘Quickscan’) wordt een architect/stedenbouwkundige bij het proces betrokken. Afhankelijk van het beoogde plan kan, indien noodzakelijk, een kostendeskundige worden ingeschakeld. Bij een plan dat bedoeld is voor verkoop, wordt informatie opgevraagd bij een makelaar. Als het noodzakelijk is, zal in deze fase ook overleg plaatsvinden met de betreffende gemeente over het initiatief.