Voor elke huisvestingsvraag
een deskundig advies

Advies

Met een frisse blik op huisvestingsstrategieën helpt VEZA opdrachtgevers bij het optimaliseren van hun huisvesting. Met een breed scala aan diensten op huisvestingsgebied ondersteunen en verbinden we organisaties in de sectoren zorgen, leren, wonen, werken, sporten en beleven.

Portefeuille optimalisatie

Uw vastgoedportefeuille kent veel factoren die invloed hebben op de waarde en het rendement. Het totale gebruik van vierkante meters, huurlasten, exploitatielasten, de conditie van het onderhoud en de duurzaamheid van de locaties kan door ons worden geoptimaliseerd. Hoe hoger het kwaliteitsniveau van uw vastgoedportefeuille, des te hoger het directe en indirecte rendement.

Strategisch vastgoed advies

Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij op portefeuilleniveau de toekomstvisie en strategie van het vastgoed. Deze visie en strategie komen voort uit onder andere demografische analyses, marktonderzoek, politieke ontwikkelingen en de financiële positie en waarde van het vastgoed. Zo verschaffen wij opdrachtgevers een helder beeld van het totaal, met een scherp oog voor de details.

Langetermijn­vastgoed­planning

Op basis van de gekozen strategie voor de huisvesting stellen wij een gedetailleerde langetermijnplanning op. Door middel van een langetermijnvastgoedplanning, gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsbegroting, bepalen wij de bedrijfswaarde en vervolgens de levenscyclus van de gebouwen. Deze planning verschaft opdrachtgevers een heldere kijk op de doorstroom van hun huisvesting. Daarmee kunnen zij investeringsprojecten en eventuele acties in (externe) lopende verplichtingen nauwkeurig voorbereiden.

Business cases voor ver-/nieuwbouw

Bij het opstellen van een uitgebreide business case onderzoeken wij onder andere de financiële en de technische haalbaarheid van een investeringsproject. De business case spiegelen wij steeds aan de strategische koers van de organisatie en aan de maatschappelijke meerwaarde. Indien een business case financieel en/of technisch niet haalbaar is, zoeken wij naar een alternatief. Zo weten opdrachtgevers zeker dat hun investering zorgvuldig onderbouwd is.

Proces­management bij nieuwbouw en verbouw

Wij begeleiden opdrachtgevers actief de algehele beleidsmatige procesgang van een investeringsproject, zoals een op handen zijnde verbouwing of een nieuwbouw. Dat doen we met oog voor kosten, organisatie, planning, informatie en kwaliteit. Daarnaast schenken we aandacht aan de belangen van opdrachtgever, eigenaar en gebruikers.

Aan/verhuur – aan/verkoop begeleiding

Bij het voeren van de onderhandelingen en het vastleggen van de gemaakte afspraken bieden wij deskundige begeleiding. Dit geeft opdrachtgevers rust en u heeft de zekerheid dat de transactie goed geregeld is (uitsluitend NL).

Energiemanagement

Steeds meer organisaties zoeken naar duurzame oplossingen voor hun energieverbruik. Wij stimuleren deze ontwikkeling en helpen om duurzaam te ondernemen. Hierbij concentreren wij ons met name op oplossingen gericht op monitoring én reductie van het energieverbruik. Wij voeren een complete energiescan uit zodat u actueel inzicht krijgt in uw verbruik. Vervolgens wordt er een actieplan op basis van uw bedrijfssituatie opgesteld zodat uw organisatie voldoet aan de voorschriften van de Wet Milieubeheer.

Vastgoed­­informatie­beheer

De borging van diverse belangrijke huisvestingsinformatie is van vitaal belang voor onze opdrachtgevers. Wij ondersteunen bij het inrichten en beheren van de vastgoedinformatie en houden archieven up-to-date. Daardoor zijn de juiste data, analyses en rapportages snel beschikbaar.