Wij managen projecten
deskundig en betrouwbaar 

Project

Vastgoedontwikkeling is méér dan bouwen alleen; het is plannen, coördineren en improviseren. Maar ook overleggen met belang-hebbenden en betrokkenen, knelpunten oplossen. Taken die u met alle vertrouwen aan ons kunt overdragen. Complexe vraagstukken zijn voor ons uitdagingen waar we graag in investeren. Zonder uw organisatie te veel te belasten, houden wij u op de hoogte van de voortgang en adviseren wij u over de verschillende mogelijkheden. Helder, tijdig en eerlijk.

Project­management

Bij nieuwbouw, verbouw, renovatie en sloopprojecten is de projectmanager uw sparringpartner in alle van belang zijnde onderwerpen zoals risico’s, procedures, vergunningen, aanbesteding, contractvorming en op financieel vlak. Een vlekkeloos en soepel verloop van het gehele proces is onze primaire taak. Wij doen dit bij voorkeur van initiatief tot en met de nazorg.

Directievoering

De directievoerder stemt de werkzaamheden van architect, adviseurs en aannemer op elkaar af. Daarnaast geeft hij invulling aan een breed takenpakket zoals het algemeen leidinggeven aan het bouwproject, voorzitten van bouwvergaderingen, bewaken van de voortgang, kwaliteit, procedures en contractuele uitgangspunten. Ook de beoordeling van het meer- en minderwerk van de aannemer, leidinggeven aan het toezicht, onderhouden van de contacten met overheidsinstanties en nutsbedrijven, controleren van de termijn- en eindafrekeningen en de verzorging van de oplevering van het project zijn een onderdeel hiervan.

Toezicht

Het bouwproces is een bijzonder complex proces, waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In de praktijk kan dit tijdens de uitvoering leiden tot grote fouten. Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd. Wij bieden opdrachtgevers deze dienst. Uitgevoerd door vakbekwame en ervaren medewerkers die de taal van de bouwplaats kennen, met bouwkundige kennis en de juiste autoriteit.