Voor elke huisvestingsvraag
een deskundig advies

Advies

Met een frisse blik op huisvestingsstrategieën helpt VEZA opdrachtgevers bij het optimaliseren van hun huisvesting. Met een breed scala aan diensten op huisvestingsgebied ondersteunen en verbinden we organisaties in de sectoren zorgen, leren, wonen, werken, sporten en beleven.

(Gedelegeerde) Projectontwikkeling

Wij nemen opdrachten aan als gedelegeerd ontwikkelaar of projecten op basis van turn-key. Hierbij nemen wij alle zorgen uit handen en begeleiden het traject van initiatief tot realisatie en beheer. Uiteraard in hechte samenwerking met opdrachtgever en eindgebruiker.

Portefeuille optimalisatie

Uw vastgoedportefeuille kent veel factoren die invloed hebben op de waarde en het rendement. Het totale gebruik van vierkante meters, huurlasten, exploitatielasten, de conditie van het onderhoud en de duurzaamheid van de locaties kan door ons worden geoptimaliseerd. Hoe hoger het kwaliteitsniveau van uw vastgoedportefeuille, des te hoger het directe en indirecte rendement.

Strategisch vastgoed advies

Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij op portefeuilleniveau de toekomstvisie en strategie van het vastgoed. Deze visie en strategie komen voort uit onder andere demografische analyses, marktonderzoek, politieke ontwikkelingen en de financiële positie en waarde van het vastgoed. Zo verschaffen wij opdrachtgevers een helder beeld van het totaal, met een scherp oog voor de details.

Langetermijn­vastgoed­planning

Op basis van de gekozen strategie voor de huisvesting stellen wij een gedetailleerde langetermijnplanning op. Door middel van een langetermijnvastgoedplanning, gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsbegroting, bepalen wij de bedrijfswaarde en vervolgens de levenscyclus van de gebouwen. Deze planning verschaft opdrachtgevers een heldere kijk op de doorstroom van hun huisvesting. Daarmee kunnen zij investeringsprojecten en eventuele acties in (externe) lopende verplichtingen nauwkeurig voorbereiden.

Business cases voor ver-/nieuwbouw

Bij het opstellen van een uitgebreide business case onderzoeken wij onder andere de financiële en de technische haalbaarheid van een investeringsproject. De business case spiegelen wij steeds aan de strategische koers van de organisatie en aan de maatschappelijke meerwaarde. Indien een business case financieel en/of technisch niet haalbaar is, zoeken wij naar een alternatief. Zo weten opdrachtgevers zeker dat hun investering zorgvuldig onderbouwd is.

Aan/verhuur – aan/verkoop begeleiding

Bij het voeren van de onderhandelingen en het vastleggen van de gemaakte afspraken bieden wij deskundige begeleiding. Dit geeft opdrachtgevers rust en u heeft de zekerheid dat de transactie goed geregeld is (uitsluitend NL).