Advies en voorbereiding t.b.v. het aanbieden van 83 appartementen op de huurmarkt

Almelo

Opdrachtgever
ZorgAccent

Taak
Advies en ondersteuning bij de voorbereiding van het aanbieden van 83 appartementen op de huurmarkt, zodat juridische kaders niet overtreden worden en het vastgoed een optimale bijdrage levert aan de financiële doelstellingen van ZorgAccent.

Het overheidsbeleid is er op gericht dat alleen mensen met een hoge zorgzwaarte worden toegelaten in de Wet langdurige zorg (verpleeghuiszorg). Om mensen die op zoek zijn naar een beschermde en veilige woonvorm waarin ze zo zelfstandig mogelijk wonen een alternatief te bieden, heeft ZorgAccent het woonconcept ‘Wonen met een Plus’ ontwikkeld.

In dit concept huren mensen een (gestoffeerd) appartement. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van aanvullende diensten zoals een maaltijdvoorziening, een kapper of fysiotherapeut. Het Woonzorgcomplex de Koppel is aangewezen als pilot voor dit woonconcept. Het complex is gerenoveerd en de 83 appartementen worden aangeboden op de huurmarkt. Het aanbieden van deze appartementen op de huurmarkt vroeg voorbereiding, zodat juridische kaders niet overtreden worden en zodat het vastgoed een optimale bijdrage levert aan de financiële doelstellingen van ZorgAccent. VEZA heeft ZorgAccent geadviseerd bij deze voorbereiding.

Deze voorbereiding bestond grofweg uit diverse stappen, namelijk:

1. Voorwaarden check
Laat het bestemmingsplan verhuur toe, zijn er individuele huisnummers, wat is het beleid van gemeente en provincie.
2. Opstellen toewijzingsbeleid en wachtlijstbeheer
Zijn er in relatie tot de zorg kenmerken waar huurders aan moeten voldoen, op basis waarvan wordt geprioriteerd indien nodig en hoe wordt leegstand aangepakt?
3. Opstellen huurprijsbeleid
Het vaststellen van de huurprijzen per appartement op basis van marktprijs, kostprijs en WWS-prijs.
4. Opstellen servicekostenbeleid
Het vaststellen van de servicekosten en de doorbelasting naar de huurder.
5. Opstellen huurovereenkomst
Het opstellen van een huurovereenkomst met daarin verwerkt het koppelbeding en bepalingen vanuit de Warmtewet.
6. Opstellen beleid ten aanzien van Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
Bepalen hoe wordt omgegaan met stoffering, aankleding en wijzigingen in het appartement door de huurder.
7. Overlegstructuur bepalen
Overlegstructuur inrichten conform de overlegwet.
8. Toestemming College Sanering
Aanvraag bij het College Sanering begeleiden om de betreffende woningen te verhuren.
9. Inrichten vervolgprocessen en de rol van de woonconsulent
Het vormgeven en inrichten van de processen die gaan plaats vinden bij verhuur (inschrijving, incasso, enzovoort).
Na het doorlopen van deze stappen was ZorgAccent klaar om appartementen te verhuren.