Kennis en
Expertise-
centrum

Eindhoven

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven & Aloysius Stichting

Taak
Ontwikkeling, projectbegeleiding van renovatie en directievoering

Begeleiding realisatie van een nieuw onderwijs- en zorgconcept in een bestaande structuur.

Het betreft 11.000m² in een bestaand schoolgebouw wat geheel wordt aangepast en gerenoveerd.