Advies kostenoptimalisatie vastgoed portefeuille 

Santpoort Noord

Opdrachtgever
Kenter Jeugdhulp

Taak
Advies en ondersteuning bij het optimaliseren van de exploitatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille. Daarnaast heeft VEZA geadviseerd in het aanhuren van diverse locaties van Kenter Jeugdhulp. 

Bij Kenter Jeugdhulp staan de veiligheid en ontwikkeling van het kind voorop. Kenter richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen. We bieden die hulp daar waar het nodig is en zo dicht mogelijk bij huis. Kenter biedt maatwerk en gaat voor resultaat. Of het nu om (ambulante) hulp thuis of op school gaat, om dag- of 24-uurshulp of om een combinatie hiervan is; het doel is helder. Elke jeugdige en elk gezin neemt zelfstandig en naar vermogen deel aan de samenleving.

Door de jaren heen hebben zowel de Jeugdriagg als OCK het Spalier op effectieve wijze zorg geleverd. Door de fusie tussen beide organisaties tot Kenter Jeugdhulp, wordt de zorg voor jongeren met psychische problemen gebundeld met de zorg bij opvoedproblemen. Het resultaat daarvan is een organisatie die nóg betere, completere zorg kan leveren aan de jeugd en hun ouders met (ernstige) problemen, dichtbij en deskundig.

De vastgoedportefeuille van Kenter Jeugdhulp bestaat uit diverse huur- en eigendomslocaties waarbij Kenter als eigenaar verantwoordelijk voor de onderhouds- en exploitatiekosten. Het efficiënt en doelmatig inzetten van de zorggelden staat voorop in het advies van VEZA, waarbij de marktconformiteit van tarieven en kosten ten alle tijden wordt gewaarborgd voor de opdrachtgever.