Nulland

Kerkrade

Opdrachtgever
Woningstichting Heemwonen

Taak
Projectmanagement

Opwaardering van 133 woningen van F/G naar A label.