Regionaal
Kennis en
Expertise-
centrum

Roermond

Opdrachtgever
Gemeente Roermond & Aloysius Stichting

Taak
Ontwikkeling, aanbesteding en directievoering

Voor Aloysius Stichting ontwikkelt op 5600m² grondoppervlakte een Kennis- en Expertisecentrum waarin het belang van een integraal en afgestemd aanbod van onderwijs en ondersteuning tot uiting komt.

Men wenst hier op een toekomstbestendige wijze invulling aan geven.