H. Michaelkerk

Schaesberg

Opdrachtgever
IBA Parkstad

Taak
Advies en ondersteuning bij de herontwikkeling en/of ontmanteling van projecten.

De H. Michaelkerk, gelegen op de hoek van de De Wendelstraat en het Saroleaplantsoen in Schaesberg, is een kerk uit de wederopbouwperiode met als opvallendste kenmerk het gebruik van carboonbreuksteen uit de mijnen in de buitengevels.

De kerktoren fungeert duidelijk als een landmark en herkenningspunt in de wijk. Daarbij is het een verwijzing naar de religieuze historie van de plek. Er is door de experts van IBA Parkstad aangegeven dat het behoud van deze toren zeer waardevol zou zijn. De kerk staat al langere tijd leeg en is dit jaar aan de eredienst onttrokken. Het parochiebestuur, IBA Parkstad en de gemeente Landgraaf bekijken gezamenlijk welke mogelijkheden aanwezig zijn voor herontwikkeling van de kerk en de directe omgeving ervan.

Met een goed onderbouwde financiële en technische analyse heeft VEZA onderzocht in hoeverre hergebruik van de huidige kelder en kerktoren kan plaatsvinden, rekening houdende met hergebruik van de materialen. Voor deze analyse zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een onderzoek naar de constructieve stabiliteit, betonkwaliteit en aanvullende bouwkundige maatregelen voor de instandhouding van de toren.