Algemeen, Ruimtelijk & Technisch Programma van Eisen

Schimmert

Opdrachtgever
Eijssen Dairy

Taak
Visualisatie en opstellen van een algemeen, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen.

Door de bedrijfsverhuizing naar een groter pand is het idee ontstaan om op het terrein van de voormalige zuivelfabriek in Schimmert huisvesting te ontwikkelen die ouderen (met een indicatie voor verzorgings- of verpleeghuiszorg) een totaalpakket van begeleiding, verzorging en behandeling aanbiedt. In samenwerking met de opdrachtgever en Buro van Rooijen heeft VEZA dit idee verder vormgegeven.

Na het opstellen van een uitgebreide beschrijving van de doelgroep is het woonzorgproduct uitgewerkt. Naast wonen is dagbesteding ook een belangrijk onderdeel in het concept. Het woonzorgproduct is vormgegeven door middel van diverse schetsontwerpen die uiteindelijk geresulteerd hebben in een voorlopig ontwerp. Niet alleen de gebouwen maar ook het ontwerp van de buitenruimte is hierbij aan bod gekomen. Naast het visualiseren van het idee is een Algemeen, Ruimtelijk & Technisch Programma van Eisen opgesteld en zijn de stichtingskosten bepaald.

          

Diepstraat 1, 6101 AT Echt (NL)
T +31 85 049 88 56
info@vezavastgoed.nl

© 2017 VEZA vastgoed

site: RS