Wij beheren vastgoed
innovatief en flexibel

Beheer

Om vastgoed te laten renderen is het belangrijk om het met zorg te behandelen en te onderhouden. VEZA ontzorgt u graag in alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden die betrekking hebben op uw vastgoedportefeuille. Ontzorgen in combinatie met volledige inzage en controle op uw portefeuille zal zorgdragen voor een maximaal rendement op uw vastgoed.

Administratief beheer

Binnen het administratief beheer worden alle financiële en administratieve beheerhandelingen gedaan. Hieronder wordt o.a. verstaan het incasseren van alle huurverplichtingen en servicevoorschotten als mede het boeken en betalen van de exploitatiekosten. Maandelijks ontvangt u als opdrachtgever een financiële verantwoording met de daarbij gewenste managementrapportages.

Informatie beheer

De borging van diverse belangrijke huisvestingsinformatie is van vitaal belang voor onze opdrachtgevers. Wij ondersteunen bij het inrichten en beheren van de vastgoedinformatie en houden archieven up-to-date. Daardoor zijn de juiste data, analyses en rapportages snel beschikbaar.