Advies Scheiden Wonen en Zorg

Zuid-Limburg

Opdrachtgever
Radar

Taak
Advies Scheiden Wonen en Zorg.

Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg. In het kader van Scheiden Wonen en Zorg wordt de huisvesting voor mensen met een lage ZZP indicatie niet meer door de overheid vergoed. Dit betekent voor Radar dat individuele eenheden verhuurd kunnen worden aan mensen met een zorgvraag. Radar heeft er voor gekozen de administratieve verhuurprocessen uit te besteden. Dit neemt niet weg dat er toch talloze interne processen zijn die om een (beperkte) interne beheersorganisatie vragen. VEZA heeft begeleiding en training gegeven bij het opstellen van een verhuurorganisatie en het daadwerkelijke verhuren van woningen aan cliënten.

Gestart is met de achtergrond van verhuren door middel van het inzicht geven in huurwetgeving, huurovereenkomst & koppelbeding, huurprijzen en toeslag voor zorgwoning, verschillen in servicekosten, services & zorgservices, toewijzingsbeleid, overlegwet en hoe om te gaan met Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Vanuit de achtergrond zijn de processen behandeld die voorkomen bij het verhuren van individuele eenheden zoals het registreren van een nieuwe huurder, het toewijzen van een woning, incasseren van huurinkomsten, de beëindiging van een huurovereenkomst, het afrekenen van servicekosten, meldingen beheer Facilitaire zaken en huurverhoging.